Internet vạn vật là gì?

Internet Vạn Vật, hay Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (tiếng Anh: Internet of Things, viết tắt IoT) là một

Read More

Xu hướng công nghệ năm 2023

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu kết hợp với sự phát triển của công nghệ, đã kéo theo nhiều thay đổi trong đời sống cũng như thói quen

Read More